Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าให้ละเว้นการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่อำเภอชุมแสง
watermark

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าให้ละเว้นการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่อำเภอชุมแสง
*************************************************
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 
นางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายธวัชชัย ศรีมหาวงค์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ และนางสาวสุมิตรา วันมา นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ร่วมกับผู้แทนสถานีตำรวจภูธรชุมแสง ผู้แทนกองรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ (ฝ่ายทหาร) ผู้แทนนายอำเภอชุมแสง  ลงพื้นที่ตลาดนัดชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้า ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการร้านค้าจำนวน 40 ร้านค้า ให้ละเว้นการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และแจ้งให้ทราบถึงโทษตามกฎหมายของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมทั้งแนะนำให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ถูกต้องชัดเจน ซึ่งผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และยินดีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 20,100