Header Image
โครงสร้างการบริหารในส่วนจังหวัดเชื่อมต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
watermark

 

โครงสร้างการบริหารในส่วนจังหวัดเชื่อมต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 

นายมานะ พยายาม

นายทวี เสริมภักดีกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

นายชูใจ พยายาม

นายบดินทร์  เกษมศานติ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัด
 (ด้านเศรษฐกิจ)

 

นายชูใจ พยายาม

นางพนิดา วานิชรัตน์
พาณิชย์จังหวัด

 

 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 20,141