ข่าวประชาสัมพันธ์(สพจ.นครสวรรค์)
watermark

วันที่ 7 กันยายน 2566 นางพนิดา วานิชรัตน์ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “Northern Best Buy มหกรรมสินค้าดีผลิตภัณฑ์เด่นภาคเหนือ 2023” กิจกรรมการแสดงสินค้า/บริการ การเจรจาการค้าในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ภายใต้กิจกรรมหลักส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์เด่นและธุรกิจบริการภาคเหนือ โครงการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากด้วยเศรษฐกิจมูลค่าสูงภาคเหนือ ตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยา ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


image รูปภาพ
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 20,136