Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมตลาดนัดแก้จนคนนครสวรรค์ ครั้งที่ 5
watermark

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมตลาดนัดแก้จนคนนครสวรรค์ ครั้งที่ 5
..........................................
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย คณะทำงานฯ เยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าของดีแต่ละอำเภอ สินค้าสมาชิกเครื่อข่ายบิสคลับ ผลิตภัณฑ์ OTOP  วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร เครือข่ายโคกหนองนา และเครือข่ายป่าชุมชน มากกว่า 80 ร้านค้า ณ บริเวณอาคารลานจอดรถด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ 
ตลาดนัดแก้จนคนนครสวรรค์ จัดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตลอดจนสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาด และการจำหน่าย โดยมีเป้าหมายคือ การเติบโต เศรษฐกิจฐานราก ประชาชนมีความสามัคคี มีรายได้ และมีความสุข
ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้นำสมาชิกเครือข่ายบิสคลับ จำนวน 8  ร้านค้า เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าภายในตลาดดังกล่าว มูลค่าจำหน่ายรวม 13,680บาท


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 20,149