Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ดำเนินการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2566/67
watermark

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ดำเนินการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2566/67
***********************************
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2566/67 ระหว่างวันที่ 14 – 18 พฤศจิกายน 2566 ณ ท่าข้าวสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์ จำกัด สาขาหนองอุ้มไก่ ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้กลไกตลาดในการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรมีการแข่งขัน เกษตรกรมีทางเลือกและอำนาจต่อรองในการขายข้าวเปลือกมากขึ้น รวมทั้งจะส่งเสริมให้การซื้อขายข้าวเปลือก เกิดความเป็นธรรมด้านราคา การชั่งน้ำหนัก และการตรวจสอบคุณภาพ ทั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30 น. นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกดังกล่าว พบว่า มีพ่อค้ามารับซื้อข้าวเปลือก จำนวน 4 ราย และมีเกษตรกรนำข้าวเปลือกหอมมะลิมาจำหน่ายอย่างคึกคัก โดยข้าวเปลือกหอมมะลิ ความชื้น 15% ราคา 13,600 บาท และความชื้น 25% ราคา 11,560 บาท ซึ่งสูงกว่าตลาดทั่วไปโดยเฉลี่ยประมาณ ตันละ 100 บาท ปริมาณเฉลี่ยประมาณ 700 ตัน/วัน มูลค่าเฉลี่ยประมาณ 8,000,000 บาท/วัน


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 20,119