Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีเปิดห้างแม็คโคร สาขานครสวรรค์ 2 (พรหมนิมิต)
watermark

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีเปิดห้างแม็คโคร สาขานครสวรรค์ 2 (พรหมนิมิต)
*********************

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.
นางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดห้างแม็คโคร สาขานครสวรรค์ 2 (พรหมนิมิต) เพื่อเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าอุปโภคที่ครบครัน ในราคาค้าส่งให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนธุรกิจรายย่อยของจังหวัด ให้สามารถแข่งขันได้ ลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด แม็คโคร สาขานครสวรรค์ 2 (พรหมนิมิต)

ในการนี้ สำนักงานฯ ได้บูรณาการร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและจัดจุดจำหน่ายสินค้าในงาน “ปากน้ำโพ Local BCG Plus ครั้งที่ 1” ภายใต้โครงการสร้างทีม Salesman จังหวัด และส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2566 (14 วัน) โดยมีผู้ประกอบการ SME และเกษตรกร หมุนเวียนเข้าร่วม จำหน่ายสินค้า จำนวน 27 ราย ณ ห้างแม็คโคร โลตัสมอลล์ สาขานครสวรรค์ 2 (พรหมนิมิต) อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ตามนโนยายกระทรวงพาณิชย์ ในการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Quick Win) ในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส ให้กับผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรรายย่อย


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 20,110