Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายน้ำตาลทราย
watermark

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายน้ำตาลทราย
***********************************
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายประจักร์ อ้วนวิจิตร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์ และสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดนครสวรรค์ (สคบ.จังหวัดนครสวรรค์) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายน้ำตาลทรายขาวในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ราคาจำหน่ายปลีกน้ำตาลทรายขาว ไม่เกินกิโลกรัมละ 24 บาท และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ไม่เกินกิโลกรัมละ 25 บาท สินค้ามีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยมีการจำกัดการจำหน่ายครอบครัวละไม่เกิน 3 กิโลกรัม/ใบเสร็จ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 68 พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายน้ำตาลทราย อย่างเคร่งครัดต่อไป


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 20,136