Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ ครั้งที่1/2566
watermark

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ ครั้งที่1/2566
*****************
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 นางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ ดำเนินการจัดประชุม เพื่อพิจารณาให้การรับรองผู้มีสิทธิ์ขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) 
สินค้าเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ จำนวน 35 ราย
 โดยที่ประชุมให้การรับรองทั้งหมดทุกราย 
และฝ่ายเลขานุการ จะดำเนินการจัดส่งผลการรับรองให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา พิจารณาออกใบอนุญาติให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย พร้อมทั้งร่วมกันเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญให้ยั่งยืนต่อไป 
โดยมีนายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 20,141